Beluister hier de column

Lieve mensen, eigenlijk was ik van plan te vertellen over het meisje uit Delft dat uren lang met haar vingers klem zat in een bowlingbal. Ze kon slechts met grote moeite worden bevrijd. Dat staat – dacht ik  – heel erg model voor onze samenleving. We kunnen de bowlingbal van Covid alleen met de grootste moeite kwijt raken. En iedere keer dat wij denken er bijna van verlost te zijn, grijpen onze vingers zonder dat we het willen toch weer dieper in de gaten. Ja, daar kun je wel een paar minuten over door filosoferen. Ook al omdat het zo’n absurd voorval is.

Maar dezer dagen komen grotere absurditeiten voor. Afgelopen maandag stond De Brielse Stichting Bevrijdingsfestival voor de rechter. Ze had een geding aangespannen tegen het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Waarom? Omdat dit de vijf mei viering in het pittoreske Brielle naar de klote wil helpen. Het spijt mij andere woorden heb ik er niet voor.

De stichting wil graag de bevrijding naspelen zoals die in de meidagen van 1945 plaats vond. Daar komen uiteraard soldaten van de Wehrmacht aan te pas in vol ornaat en voorzien van alle parafernalia. Ik kan mij voorstellen dat zij zich overgeven aan Canadese soldaten (de Wehrmacht verdomde het te capituleren voor de Binnenlandse Strijdkrachten in hun blauwe overals met stenguns want dat vonden zij geen echte soldaten). Zij moeten hun wapens inleveren. De Hakenkruisvlag wordt feestelijk neergehaald, nationaal-socialistische symbolen, zoals de runentekens die samen de letters SS vormen, worden verwijderd. Dat soort dingen.

Dit nu mag niet. Dit nu heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid, – de laatste jaren om haar talrijke misslagen wel bekend – streng verboden. Je mag namelijk nationaalsocialistische symbolen zoals de SS-letters of de Hakenkruisvlag niet op straat laten zien. Nooit. Nergens. Dat is immers propaganda voor een ideologie die rechtstreeks strijdig is met de grondwet en de Nederlandse waarden van democratie en tolerantie. Ook voelen mensen zich er door gekwetst.

Ik ben benieuwd of ze op het Ministerie van Justitie en Veiligheid de zaak goed genoeg bestudeerd hebben om ook de Reichskriegsflagge in de ban te doen want die ziet er op het eerste gezicht niet zo fout uit maar ondertussen… Ook is het niet toegestaan , aldus het AD,   rond te lopen met Duitse wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat nepwapens verboden zijn als je ze op het oog niet van echte kunt onderscheiden.

De Stichting heeft in overleg met overheid en politie vast en  zeker benadrukt dat het de bedoeling was de bevrijding van Nederland te vieren en niet de bezetting. Ik kan me zo voorstellen wat de bestuurders tegen de ambtenaren zeiden: dat de dragers van de nationaalsocialistische symbolen tijdens een grote manifestatie in de stad het onderspit zouden delven en gevankelijk worden afgevoerd. Dat  de Hakenkruisvlag neergehaald zou worden en niet onder de tonen van het Deutschland Deutschland über alles gehesen waarna de voorzitter van de stichting het publiek  naar huis zou sturen met een “Hadden de Duitsers het maar gewonnen. Dan stond ons land er nu beter voor”. Nee, het tegendeel zou geschieden: het bevrijdingsevenement zou juist de val van het nationaalsocialisme in beeld brengen, tot stichting van de jongere generaties die alleen maar aangezeten hebben aan de vleespotten van Egypte en verder nooit van hun leven wat meemaakten. Dit alles had op de ambtenaren  geen effect. Lieve mensen. Hakenkruisvlaggen blijven hakenkruisvlaggen. Wat je er ook mee doet, ze maggen niet.

Men denkt op het Ministerie van Justitie en Veiligheid blijkbaar dat wij Nederlanders achterlijk zijn. Dat wij er meteen achteraan lopen als we een hakenkruis zien. Dat wij denken: in die vlaggen, die runentekens, die uniformen moet toch wel iets goeds gezeten hebben als vrijwilligers daar  meer dan 75 jaar na dato op bevrijdingsdag  in rondlopen. Het is absurd en stapelkrankzinnig de ijverige vrijwilligers van een bevrijdingsfestival de voet dwars te zetten omdat ze zichtbaar willen maken wat we destijds verloren hebben en wat ten koste van de grootste offers werd teruggewonnen. Neem me niet kwalijk maar wat zijn dat voor een halve garen. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de scherpslijperij en het fanatisme die tegenwoordig overal opgeld doen, niet in het minst bij de overheid. Het ligt voor de hand dat de rechter de kant van het Bevrijdingsfestival kiest maar het is op zich al idioot genoeg dat  zo’n verdienstelijke organisatie een proces moet aanspannen tegen nota bene een Ministerie dat Justitie en Veiligheid in het vaandel voert. En dat de verantwoordelijke ministers – anders altijd zo goed gebekt – er daadloos bij staan te kijken.

Je mag het verleden niet meer naspelen omdat het heden er misschien door gekwetst kan worden of op een verkeerd spoor gezet. Mijn hemel: ik begrijp zelf niet helemaal waarom maar de hele tijd speelt al een opmerking door het hoofd die mijn moeder in de jaren vijftig van de vorige eeuw een enkele maal maakte: die moffen, die  hadden anders wel lekkere muziek. U denkt nu aan marsen en dreunende laarzen. Mijn moeder misschien ook wel een beetje maar de echte sound van het Derde Rijk klonk heel anders. Speciaal voor de ambtenaren van het Ministerie van Justitie en Veiligheid brengt de sekspoes van de hele Wehrmacht, de ganse Kriegsmarine, de totale SS en niet te vergeten de Luftwaffe,  Für eine Nacht voller Seligkeit .https://www.youtube.com/watch?v=g8Gj8Mp5bMo. Ja de slang vindt zijn weg naar het beloofde land….Marika Rökk