Beluister hier de column

Lieve mensen, ik weet niet of U veel gebruik maakt van de sociale media maar het hebben van veel vrienden en vriendinnen op WhatsApp, Facebook, Twitter. TikTok of Instagram is een pleister op de wonde van de eenzaamheid. Ik zou de mensen niet graag de kost geven die zonder internet het afgelopen jaar niet hadden geweten wat ze met hun leven moesten doen, opgesloten als ze waren tussen de vier muren van hun huis met een vijandig, onzichtbaar virus overal loerende.

Vers twee is of het allemaal wel echte vrienden zijn. De media hebben de afgelopen maanden vol gestaan met berichten over oplichters die met gladde praatjes niets vermoedende mensen van hun spaarcentjes verlosten. Denk aan valse emails – zogenaamd van de bank – waarin om inloggegevens wordt gevraagd. Of tinnef dat zich  als je kind voordoet en dan vraagt of je even voor een dagje duizend euro kunt uilenen. Of de man dan wel vrouw van je dromen uit een ver land, die ineens met een heel ziek familielid zit. Als er geen geld komt, kan de operatie niet betaald worden..

Voor zulke valse vrienden wordt continu gewaarschuwd. Pas op met internetcontacten: weet je wel zeker dat iemand je niet benadert met een valse identiteit?

Nu denkt U misschien: het is toch afschuwelijk. Wat zijn er toch veel onverlaten in de wereld, die gewetenloos misbruik maken van andermans identiteit. Nu blijkt echter dat sommige van die onverlaten op gemeentekantoren werken. Verleden week maakte de gemeente Delft bekend dat haar ambtenaren geen valse accounts meer zouden aanmaken om burgers op het internet te volgen. Bijvoorbeeld om te zien of ze geen uitjes maken die je van een bijstandsuitkering niet kunt betalen. Of dergelijke vergrijpen. Burgemeester van Bijsterveldt heeft zulke ambtenaren opgedragen daar onmiddellijk en acuut mee te stoppen. Niet omdat ze het erg vindt maar omdat ze eerst nauwkeurig wil nagaan of zulke praktijken voor overheidspersoneel wel geoorloofd zijn en zo ja onder welke voorwaarden precies. Dan zal worden besloten of de ambtenaren hun gluurderijen voort mogen zetten.

Er bestaat tegenwoordig een groeiend wantrouwen van de burgerij jegens  de overheid. Tot voor een jaar of tien meenden de meeste Nederlanders wel dat bestuurders het beste met hen voor hadden al namen ze soms wel merkwaardige besluiten. Tegenwoordig is dat anders. Steeds meer mensen beschouwen de staat niet langer als beschermer maar als bedreiging. Dat is een een groot gevaar voor orde, recht en democratie in ons land. Onder zulke omstandigheden is het des te erger als ambtenaren bij wijze van routine onder een valse identiteit jouw levenssfeer binnen dringen. Dat doen ze namelijk als ze je op die manier via de sociale media benaderen. In Delft is weliswaar voorlopig paal en perk gesteld aan zulke activiteiten maar je hebt er geen idee van wat er op andere gemeentekantoren gebeurt, al dan niet met goedkeuring van het College. Moeten wij ons nu afvragen of we met vermomde ambtenaren te maken hebben als zich op het internet nieuwe vrienden of vriendinnen melden? Immers, de overheid heeft haar ogen overal. Als ze de kleine man te pakken kan nemen, zal ze het niet laten. Wat doe jij, kleine man? Bied je het vuilnis wel op de juiste manier en op de toegestane uren aan? Wat lezen we daar? Was het bankstel dat je aan de straat zette, al binnen een uur door een of andere armoedzaaier in huis gehaald? Heb je  de buurjongen je tuin laten maaien? Zwart zeker? Word jij door vrienden voor de maaltijd uitgenodigd zodat je geld over houdt van je bijstandsuitkering? We hebben het allemaal in de gaten. Nu zegt U misschien: laat de overheid haar gang maar gaan. Ik heb niets te verbergen. Pas daarmee op. Dat bepaalt U namelijk niet. Dat bepaalt de overheid. Of U iets verbergt en wat dan? U zult dat merken als de handhaver voor de deur staat.

Ik zeg: als de overheid mij niet vertrouwt, vertrouw ik de overheid niet. Als de overheid mij via de sociale media bespioneert, maak ik ambtenaren niet wijzer dan ze zijn. Alles wat je zegt wordt tegen je gebruikt. Kijk maar naar Delft. Luister naar Claye: Espionage. Reggae! https://www.youtube.com/watch?v=ymGFJ3L6XQE