Heeft u een programma gemist? Hieronder luistert u gemakkelijk terug!

Column Han van der Horst - Alles wat je zegt wordt tegen je gebruikt

Beluister hier de column

Lieve mensen, ik weet niet of U veel gebruik maakt van de sociale media maar het hebben van veel vrienden en vriendinnen op WhatsApp, Facebook, Twitter. TikTok of Instagram is een pleister op de wonde van de eenzaamheid. Ik zou de mensen niet graag de kost geven die zonder internet het afgelopen jaar niet hadden geweten wat ze met hun leven moesten doen, opgesloten als ze waren tussen de vier muren van hun huis met een vijandig, onzichtbaar virus overal loerende.

Vers twee is of het allemaal wel echte vrienden zijn. De media hebben de afgelopen maanden vol gestaan met berichten over oplichters die met gladde praatjes niets vermoedende mensen van hun spaarcentjes verlosten. Denk aan valse emails – zogenaamd van de bank – waarin om inloggegevens wordt gevraagd. Of tinnef dat zich  als je kind voordoet en dan vraagt of je even voor een dagje duizend euro kunt uilenen. Of de man dan wel vrouw van je dromen uit een ver land, die ineens met een heel ziek familielid zit. Als er geen geld komt, kan de operatie niet betaald worden..

Voor zulke valse vrienden wordt continu gewaarschuwd. Pas op met internetcontacten: weet je wel zeker dat iemand je niet benadert met een valse identiteit?

Nu denkt U misschien: het is toch afschuwelijk. Wat zijn er toch veel onverlaten in de wereld, die gewetenloos misbruik maken van andermans identiteit. Nu blijkt echter dat sommige van die onverlaten op gemeentekantoren werken. Verleden week maakte de gemeente Delft bekend dat haar ambtenaren geen valse accounts meer zouden aanmaken om burgers op het internet te volgen. Bijvoorbeeld om te zien of ze geen uitjes maken die je van een bijstandsuitkering niet kunt betalen. Of dergelijke vergrijpen. Burgemeester van Bijsterveldt heeft zulke ambtenaren opgedragen daar onmiddellijk en acuut mee te stoppen. Niet omdat ze het erg vindt maar omdat ze eerst nauwkeurig wil nagaan of zulke praktijken voor overheidspersoneel wel geoorloofd zijn en zo ja onder welke voorwaarden precies. Dan zal worden besloten of de ambtenaren hun gluurderijen voort mogen zetten.

Er bestaat tegenwoordig een groeiend wantrouwen van de burgerij jegens  de overheid. Tot voor een jaar of tien meenden de meeste Nederlanders wel dat bestuurders het beste met hen voor hadden al namen ze soms wel merkwaardige besluiten. Tegenwoordig is dat anders. Steeds meer mensen beschouwen de staat niet langer als beschermer maar als bedreiging. Dat is een een groot gevaar voor orde, recht en democratie in ons land. Onder zulke omstandigheden is het des te erger als ambtenaren bij wijze van routine onder een valse identiteit jouw levenssfeer binnen dringen. Dat doen ze namelijk als ze je op die manier via de sociale media benaderen. In Delft is weliswaar voorlopig paal en perk gesteld aan zulke activiteiten maar je hebt er geen idee van wat er op andere gemeentekantoren gebeurt, al dan niet met goedkeuring van het College. Moeten wij ons nu afvragen of we met vermomde ambtenaren te maken hebben als zich op het internet nieuwe vrienden of vriendinnen melden? Immers, de overheid heeft haar ogen overal. Als ze de kleine man te pakken kan nemen, zal ze het niet laten. Wat doe jij, kleine man? Bied je het vuilnis wel op de juiste manier en op de toegestane uren aan? Wat lezen we daar? Was het bankstel dat je aan de straat zette, al binnen een uur door een of andere armoedzaaier in huis gehaald? Heb je  de buurjongen je tuin laten maaien? Zwart zeker? Word jij door vrienden voor de maaltijd uitgenodigd zodat je geld over houdt van je bijstandsuitkering? We hebben het allemaal in de gaten. Nu zegt U misschien: laat de overheid haar gang maar gaan. Ik heb niets te verbergen. Pas daarmee op. Dat bepaalt U namelijk niet. Dat bepaalt de overheid. Of U iets verbergt en wat dan? U zult dat merken als de handhaver voor de deur staat.

Ik zeg: als de overheid mij niet vertrouwt, vertrouw ik de overheid niet. Als de overheid mij via de sociale media bespioneert, maak ik ambtenaren niet wijzer dan ze zijn. Alles wat je zegt wordt tegen je gebruikt. Kijk maar naar Delft. Luister naar Claye: Espionage. Reggae! https://www.youtube.com/watch?v=ymGFJ3L6XQE

Column Giel van Strien - Kernenergie

Beluister hier de column

En ineens is het daar weer: kernenergie. VVD, CDA en PVV zijn  voorstander van het  bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederland.

Als 15-jarige bezocht ik begin jaren ’80 een bijeenkomst in het kader van de Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie. In het kielzog van het kernwapendebat verdeelde ook deze energievorm de bevolking. Daarbij zat de angst er goed in na de bijna-ramp in Harrisburg in de VS in 1979.

Naar goed poldergebruik stelde toenmalig minister van Economische Zaken, Jan Terlouw, 13 miljoen gulden ter beschikking. Er kwam een commissie en er werden 1.900 thema-avonden belegt. In 1983 volgde het eindrapport. Dat had een genuanceerde conclusie, maar de tegenstanders ondervonden er meer steun in dan de voorstanders.  Het voorstel was dat de twee bestaande kerncentrales – in Borssele en Dodewaard – niet dicht hoefden, maar dat er geen nieuwe kerncentrales meer gebouwd zouden worden. Dit betekende dat kernenergie langzaam in Nederland uitgefaseerd zou worden. En zo is het feitelijk ook gegaan. De ramp in 1986 in Tsjernobyl onderstreepte slechts dit ingezette beleid.

CO2-uitstoot was toen echter geen onderwerp. Net zo min als de klimaatdoelen waaraan Nederland zich intussen internationaal gecommitteerd heeft. Om te beginnen in 2030, wanneer Nederland 49% minder CO2 mag uitstoten dan in 1990. VVD, CDA en PVV vertroebelen nu de discussie door de indruk te wekken dat kernenergie ineens een oplossing zou zijn om dit doel te bereiken. Voordat een kerncentrale gebouwd is en daadwerkelijk energie gaat leveren is het reeds 2035, 2040, zelfs als er morgen het besluit tot bouwen wordt genomen. Uiteraard weten deze drie partijen dit ook, maar het aandragen van deze robuuste schijnoplossing heeft tot doel om daadkrachtig naar de kiezers over te komen én om te verhullen dat men met de partijprogramma’s de klimaatdoelen niet gaat halen. De VVD heeft het zelfs niet laten uitrekenen, omdat de partij weet dat het met haar programma de klimaatdoelen van 2030 niet gaat halen. Het CDA scoort in deze berekening bijna het laagst van alle partijen. Het christelijk rentmeesterschap – dat ieder mens verantwoordelijkheid heeft over de aarde en deze in zo goed mogelijke staat aan een volgende generatie doorgeeft – is bij de ChristenUnie is goede en stevige handen, is blijkbaar ook de gedachte bij het CDA. Als het erop aan komt gelooft het CDA meer in de drie-eenheid van Rabobank, agrarische industrie en lokale CDA-bestuurders. En nu doorpakken hoor je de aandeelhouders van de supermarktketens roepen. Voor de PVV is de klimaatproblematiek gewoon veel te ingewikkeld en dan is ontkennen de simpelste oplossing.

Toch zou het jammer zijn wanner er niet objectief naar kernenergie wordt gekeken. In Duitsland heeft men na de ramp in Japan in 2011 een emotioneel besluit genomen om alle centrales te sluiten. Gevolg is nu dat Duitsland qua gasleverantie afhankelijk is van NAVO-vijand Rusland en de bruinkoolcentrales op volle kracht heeft draaien. Qua CO2-uitstoot de slechts denkbare energieproductie.

Voor 2030 moet in Nederland ingezet worden op zonne- en windenergie, de laatste zoveel mogelijk op zee, omdat dat veel meer draagvlak heeft en sneller gaat. Maar naast windenergie en zonnepanelen zou het goed zijn om een derde of zelfs vierde energievorm beschikbaar te hebben.

Han van der Horst - Stelt voor deze zomer opnieuw in de buurt te blijven

Beluister hier de column

Nou, lieve mensen, die zonvakantie kunnen we wel op onze buik schrijven. We hebben geen summer of love gekregen maar een nieuwe coronacrisis en niet zo zuinig ook. Wie voldoende gevaccineerd is, kan zich veilig voelen tegen deze nieuwe aanval van het virus, tenminste voor zo lang het duurt. Ondertussen keren de ongemakken van het afgelopen jaar een voor een  terug. Tenminste dat zou kunnen. Aan de andere kant: oog in oog met deze crisis is de politiek gewoon met vakantie gegaan. Wat dat betreft staan de bewoners van het Binnenhof in sterke tegenstelling tot  het zorgpersoneel dat oog in oog met potentieel gevaar de vrije dagen juist laat varen. Het zal wel een kwestie van mentaliteit zijn.

Hoe dan ook, deze epidemie gaat door met ons de ene gebakken peer na de andere te serveren. Je hebt grote kans dat andere landen, geschrokken van onze coronacijfers, de deur  voor Nederlanders sluiten. Dan zitten we opnieuw opgesloten in ons eigen land. De vakantiehuisjes en de hotels zijn dan ook allemaal volgeboekt. Wat nu? Zijn wij veroordeeld tot Balkonië?

Verleden jaar heb ik geloof eens wel een verteld over hoe wij in arren moede dan maar een uitstapje maakten naar Oud Beijerland. En wat een verademing deze hoofdplaats van de Hoeksche Waard bleek te zijn met historische panden, een haven en een gezellig centrum. Onze streek zit vol met bestemmingen die een reis waard zijn, vooral als je toch al in de buurt woont. Tegelijk zijn het geen plekken waar je nou iedere dag naar toe gaat als je er niets te zoeken hebt. Het is duidelijk: voor een ontdekkingsreis is geen vliegtuig of internationale trein nodig. Een OV-chipkaart is voldoende of anders zo’n elektrische fiets, waar trouwens volgens mij verplicht een permanent geluid zou moeten worden ingebouwd – het gebrom van een motortje bijvoorbeeld – want die dingen zijn veel te stil  en met de snelheden die vooral mijn bedaagde leeftijdsgenoten ontwikkelen levensgevaarlijk. Ik heb geen ogen in mijn rug en ik vind het de omgekeerde wereld als voetgangers straks gedwongen worden met achteruitkijkspiegels of -schermpjes de binnenwegen op te gaan.

Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het helemaal niet om deze week. We zijn een dagje naar Gorcum geweest om daar de bezienswaardigheden in ogenschouw te nemen en die waren soms heel merkwaardig. Neem bijvoorbeeld het modernistische spierwitte Blue Band pand. Ze hebben er ook een middeleeuwse kapel die van binnen huisvesting biedt aan een herenmodemagazijn, een Grote Markt met historische gebouwen en terrassen van uiteenlopende sfeer, een heuse stadspoort, een stadswal die in de negentiende eeuw al een wandeling is geworden en het veer over de Merwede naar Woudrichem. Dat is net zo goed een vesting maar daar staan de kanonnen nog gewoon op de wallen. Het is een miniatuurstad  met alles erop en eraan, zoals een middeleeuwse kerk, een stadhuis, een straat met herenhuizen voor de deftigheid en een gave poort. Buiten die poort staan  bescheiden houten optrekjes van de coöperatieve visafslag waar vroeger de prijs van de zalm bepaald werd. En in de Kerkstraat hebben ze min of meer tegenover een bruine kroeg de winkel van waarschijnlijk de meest eigenwijze boekhandelaar van Nederland. Zijn assortiment is klein. Hij laat duidelijk alleen maar toe wat hij zelf mooi vindt. We namen de nagelaten verhalen van Biesheuvel mee om te lezen, bijvoorbeeld als regen en wind een volgende dagtocht verhinderen. Even een mentale notitie maken, mensen. Oudewater niet vergeten. Daar ben ik ook al in geen veertig jaar geweest of Haastrecht waarvan de geleerden niet precies weten of je het nu een stad mag noemen of niet. Het is in ieder geval een dorp met stad achtige kenmerken zoals vroeger twee burgemeesters en slagbomen om de ingangen af te sluiten. Je kunt zo’n plaats ook een vlek noemen. Enfin, lieve mensen, genoeg te bekijken en genoeg te doen. En anders zet je ‘s-avonds muziek op uit verre landen. De Hotdogs zingen de legendarische evergreen Manila. Krijg is toch ernstig Fernweh van. Miss you like hell Manila  https://www.youtube.com/watch?v=iY0Lqvvm2GA